Grupy Eliminacyjne

Grupa A - Północna Regionalna Liga Juniorów
Grupa B - Małopolsko-Podkarpacka Regionalna Liga Juniorów
Grupa C - Wielkopolska Regionalna Liga Juniorów
Grupa D - Śląsko-Małopolska Regionalna Liga Juniorów
Grupa E - Południowa Regionalna Liga Juniorów
Grupa F - II Śląska Regionalana Liga Juniorów
Śląska Regionalna Liga Juniorów -

copyright: Rekord SI